The challenges treating
advanced Cutaneous
Squamous Cell Carcinoma

e-learning with:

  • Patient cases with complex aCSCC
  • Theory, questions and mode of action video

Content developed in collaboration with
an international panel of experts

"Genom e-learning vill vi på ett lättillgängligt sätt förmedla information och kunskap kring ämnet kutan skivepitelcancer. Blandningen mellan fakta, kliniska fall och kunskapskontroller kan förhoppningsvis komplettera och uppdatera kunskaperna på ett effektivt och smidigt sätt." - Dr. Mathias von Beckerath

Welcome at aCSCC.eu

MAT-SE-2001334(v 1.0) Nov 2020